تلفن: 
045-32793337

045-32793338

045-32793339

045-32782343

فکس: 04532793339

------------------------------

تلفن همراه: 09144518777 

------------------------------

مدیر عامل: رحیم اعتباری

    سيستم فروش اینترنتی بلیت شرکت پارس آباد

خرید بلیت


نشانی شرکت:

 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد، خیابان امام خمینی(ره)، ترمینال مسافربری فجر شهرداری، باجه 1

کدپستی : 35433-56916

      © Copyright by www.t17-parsabad.ir  All Rights Reserved

 

    تهيـه و تـنظيـم:  شركـت سـامـان رايـانـه، مـشـاور و مـجـري

   سيستم‌هاي مكانيزه فروش بليط اينترنتي پايانه‌هاي مسافري

Saman Rayaneh Co.
c

c